14.5.2018

Výzkum a vývoj

  • Jsme tým s mnohaletými zkušenostmi z akademické a komerční sféry který se věnuje materiálovému inženýrství, aplikací a komercionalizaci nanotechnologií, mikrotechnologií a nových materiálů připravených z přírodních a syntetických látek
  • V našem týmu jsou zastoupeny takové specializace jako průmyslová i potravinářská chemie, automatizace a robotizace, farmacie a materiálový inženýring, nano i mikrotechnologie častic a vláken
  • Spolupracujeme se subjekty, které disponují technickým vybavením určeným pro vývoj nových materiálů.
  • Máme zkušenosti se zpracováním, uchovávaním a vyhodnocováním dat získaných při vývojí, výrobě a komercionaliaci.
  • Máme zkušenosti se nastavením výrobních procesů (scalling up) od laboratorního vývoje po průmyslovou výrobu.
  • Orientujeme se na bariérové textílie, filtrační materiály, nano i mikrovlákenné membrány a další kompozitní nanočásticové-nanovlákenní materiály vyráběné v průmyslovém měřítku, materiály s různě modifikovanými povrchy, aplikacemi senzorů a obecně materiálovým inženýringem
  • Spolupracujeme s akademickými institucemi v České republice a zahraničí, které disponují přístrojovým vybavením pro charaterizaci a standardizaci nanomateriálů a mikromateriálů.
  • Z hlediska materiálů pracujeme se syntetickými i přírodními polymery, vodivými polymery i polymery vhodnými na tištěnou elektroniku